Skip to content

ANBI Status

Doelstelling

De stichting heeft als doel om kansen en ontwikkelingen binnen de informatietechnologie te mobiliseren, zodat werkgelegenheid en baankansen op Curaçao worden gecreëerd. Naast deze kernmissie richt de stichting zich op alles wat direct of indirect hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

Om dit doel te bereiken, voert de stichting verschillende activiteiten uit. Zo verrichten we marktonderzoek om inzicht te krijgen in de IT-sector en de mogelijkheden die deze biedt. Daarnaast verstrekken we informatie om onze doelgroep goed te informeren en bewust te maken van de kansen binnen de IT. We zijn actief in het werven van fondsen om onze initiatieven te financieren en organiseren en bieden trainingen aan, zodat mensen de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen voor een carrière in de IT.

Beleidsplan

Wij faciliteren omscholingstrajecten voor geïnteresseerden in banen in de IT-sector in het Caribisch gebied, met name op Curaçao. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten om meer bewustwording te creëren over carrièremogelijkheden binnen de Curaçaose IT-sector.

Deze bijeenkomsten en omscholingstrajecten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het Curaçaose IT-ecosysteem en het creëren van nieuwe baankansen.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?
Tot op heden worden de activiteiten van de instelling gefinancierd door bijdragen van het bestuur en financiële bijdragen van actieve leden. In de toekomst is het de intentie om fondsen te werven door middel van subsidies, sponsoring en financiële bijdragen van de stichting leden. Deze diversificatie van inkomstenbronnen zal bijdragen aan de duurzaamheid en groei van onze activiteiten.

Algemeen

Er wordt per jaar een projectplan gemaakt. Dit plan zal worden gepubliceerd op deze website. Omdat het een dynamisch plan is dat wordt bijgesteld, wordt dit online bijgehouden.

Activiteiten en besteding van middelen
Onze stichting voert verschillende activiteiten uit, allemaal gericht op het bevorderen van het lokale IT-ecosysteem op Curaçao en het creëren van meer IT-baankansen. Alle activiteiten dienen direct of indirect ons hoofddoel.

We verstrekken informatie via onze website, waarbij webhostingkosten komen kijken, om onze doelgroep goed te informeren en te betrekken. Daarnaast organiseren we diverse evenementen, zoals bijeenkomsten, die bedoeld zijn voor leden, potentiële leden en andere geïnteresseerden in de IT-sector. Deze evenementen helpen bij het opbouwen van een netwerk en het vergroten van kennis binnen de gemeenschap.

Daarnaast bieden we trainingen aan, gebruikmakend van online trainingsplatforms. Dergelijke platforms zijn cruciaal voor het beschikbaar maken van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de IT.
Onze online marketing- en communicatieactiviteiten ondersteunen zowel de evenementen als de promotie van ons trainingsaanbod.

Deze inspanningen zijn essentieel om een breed publiek te bereiken en de betrokkenheid bij onze activiteiten te vergroten.
Hoewel we momenteel geen inkomsten genereren, worden al deze activiteiten gefinancierd door bijdragen van onze leden en het bestuur. De financiële steun van onze leden en het bestuur wordt specifiek gebruikt voor websitehosting, het organiseren van evenementen en trainingen, het beheren van ons online trainingsplatform, en voor online marketing- en communicatieactiviteiten. Deze ondersteuning maakt het mogelijk om onze doelen te verwezenlijken en het IT-ecosysteem op Curaçao te versterken, waardoor meer baankansen in de IT-sector worden gecreëerd.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, de leden van het beleidsbepalend orgaan en het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling) is als volgt:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op een vergoeding van de in hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel. Er wordt gebruikgemaakt van freelancers die per project factureren aan de stichting.

Activiteiten georganiseerd
De stichting heeft in 2023 de volgende activiteiten georganiseerd:

  • “Beyond Code”: Een bijeenkomst in Nederland om meer bewustwording te creëren over niet-technische functies in de IT-sector. Er waren meer dan 50 deelnemers. Resultaat: directe koppeling van Curaçaose werkgevers aan potentiële kandidaten.
  • “IT4Curaçao Open Mic Night”: Een bijeenkomst waarbij onder andere de mogelijkheden van remote werken voor Curaçao en de mogelijkheden van AI voor Curaçao werden besproken.
  • “Programmeermasterclass”: De stichting heeft een bijgedragen geleverd aan het faciliteren van een programmeermasterclass voor Curaçaose jongeren tijdens de Curaçao Tech Meetups.
  • “Business Villa sessie”: Het leiden van een kennis en inspiratie sessie tijdens de Curaçao Tech Meetups.

Tevens regelmatig contact met stakeholders binnen het Curaçaose IT-ecosysteem.In contact blijven met potentiële kandidaten en geïnteresseerden in het Curaçaose IT-ecosysteem.

Verder worden het jaarverslag en de jaarrekening elk jaar gepubliceerd op deze pagina.

Financieel

Download Financieeloverzicht 2023